De Slobeend

Gepubliceerd op 13 februari 2018 om 13:34

Gewapend met een beter fototoestel deed ik vandaag opnieuw mijn vaste tour. Het doel was nieuwe foto’s maken van bergeenden en de wintertaling, want de vorige vielen mij tegen. Tot mijn verbazing kwam ik nog een nieuwe eendensoort tegen: de slobeend.

Het is niet moeilijk om deze eend op naam te brengen. Ze hebben een overduidelijk grote bek, bij het mannetje zwartkleurig, bij het vrouwtje oranjekleurig. De hals en kop van de mannetjes is donkergroen, ze hebben bruine ogen en een verenkleed met zwart en witte kleuren en een bruine buik. De vrouwtjes zijn vaalbruin van kleur in een schelpachtig patroon.

Het broedareaal strekt zich uit over heel Europa, met het grootste deel van de populatie in een band van West-Europa tot in Rusland. Bij ons is de Slobeend een vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel van vochtige weilanden, opspuitterreinen, moerassen en ondiepe vijvers. Het broedbestand in Vlaanderen bedraagt ruim 500 paren.

Het grootste deel daarvan broedt in de kustpolders en in het Scheldebekken. De Slobeend overwintert van de regio rond de zuidelijke Noordzee tot in Noord-Afrika. In Vlaanderen kunnen de aantallen in de periode oktober tot maart oplopen tot meer dan 3.000 individuen.

De Slobeend is een broedvogel van vochtige weilandcomplexen, moerassen en ondiepe plassen met modderzones en een weelderige oevervegetatie. Tijdens het broedseizoen leeft het vrouwtje zeer verborgen tot de jongen vliegvlug zijn. Het mannetje patrouilleert dan ergens in de buurt van het nest. (Bron: https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/slobeend)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.