De Krakeend

Gepubliceerd op 12 februari 2018 om 13:34

De mannelijke krakeend is herkenbaar aan een bijna egaal grijs verenkleed. Enkel aan de staart zijn de veren volledig zwart  op een enkel wit stukje na. Het vrouwtje van deze soort is nauwelijks te onderscheiden van het vrouwtje van de wilde eend. Beiden zijn ze bruin. Op de borst en buik heeft zij echter meer wit. Zie hieronder. Zij heeft een eerder rode snavel, waar die bij het mannetje grijszwart is.

In Vlaanderen is de soort als broedvogel en als wintergast de laatste decennia in aantal toegenomen. Tegenwoordig ligt het aantal broedparen boven de 1.000 met belangrijke kernen in het Scheldebekken en Midden-Limburg. De totale Vlaamse winterpopulatie is de voorbije twintig jaar gestaag toegenomen tot ongeveer 10.000 individuen. In de winter komt de soort voor op allerlei waterpartijen, zoals kanalen, dokken, plassen, overstroomde meersen of broeken en getijdengebieden. In het broedseizoen verkiest de Krakeend ondiepe vijvers en moerassen met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie alsook opspuitterreinen en weilandcomplexen. (Bron: https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/krakeend)


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.