De Bergeend

Gepubliceerd op 6 februari 2018 om 13:34

Je zou weleens kunnen denken dat de winter weinig heeft te bieden op vlak van natuur. Geen insecten, geen bloemen, kale takken… Maar aan de Durme in Hamme bruist het van de vogels. Tijdens 1 wandeling kwam ik zo’n 17 soorten tegen. Onder andere de bergeend heeft er zijn plekje gevonden.

Deze eend zit op vlak van grootte tussen de eend en de gans in. Ze hebben een zwarte kop met een felrode snavel, hun lichaam is wit met zwart. Ze hebben een bruine band onderaan hun nek. Het mannetje heeft bovenaan zijn snavel een dikke knobbel. Die ontbreekt bij vrouwtjes. Zie de foto hieronder.

Ik merk regelmatig dat ze als koppeltje samenblijven wanneer ze aan het zwemmen zijn. Ook wanneer ze slapen, zoals hierboven, zie je ze vaak als paartje. In de lente gebruiken ze holen van onder andere konijnen om hun eieren in te leggen.

Deze eendensoort broedt vooral aan zeekusten, nabij grote waterplassen en langs rivieren, bij voorkeur in open, onbegroeide gebieden. De soort nestelt meestal in holen (vaak konijnenholen). Buiten de broedtijd foerageert de soort ook op slikken en schorren, in ondiep water (zoals overstroomde graslanden en opspuitterreinen) en op akkers. Haar voedsel bestaat onder andere uit slakken, schelpdieren, kreeftachtigen, wormen en insecten. De soort rust voornamelijk op stranden, slikplaten, opspuitterreinen en grote waterpartijen. (Bron: https://www.natura2000.vlaanderen.be/soort/bergeend)

In Vlaanderen zouden zo’n 1000 broedparen zijn.


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.